ผลงานการติดตั้งระบบโทรศัพท์งาน TeleSales Call Center ให้แก่ บจก.Beefast – Config IP PBX ECOCALL เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง – ติดตั้ง IP Phone ATCOM รุ่น D21 จำนวน 20 เครื่อง เชื่อมต่อกับ IP PBX ECOCALL...