TeleSurvey Solution

  • 01/Jul/20
  • ecocall ecocall
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การนำเครื่องมือในการสำรวจความต้องการและพฤติกรรมด้านการบริโภคสินค้าและบริการของลูกค้าอย่างเช่น TeleSurvey Solution จึงเป็นสิ่งสำคัญและขาดไม่ได้เพื่อเป็นการเติมเต็มกลยุทธ์ทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบถ้วน แม้ในปัจจุบันจะเป็นยุคของอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ แต่การติดต่อลูกค้าเพื่อการสำรวจทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) ยังคงมีความสำคัญและควรใช้เป็นช่องทางหลักอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าเช่น มีต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับการทำการสำรวจในรูปแบบอื่นๆ (แบบสอบถามออนไลน์ หรือ การสัมภาษณ์ต่อหน้า) สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เกือบทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี (ผู้ถูกสำรวจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) สามารถได้รับข้อมูลที่แม่นยำกว่าการสำรวจที่ให้ลูกค้าเป็นผู้กรอกข้อมูล ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ระบบสำรวจทางโทรศัพท์ (TeleSurvey Solution หรือ Telemarketing) จึงเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ...

IP PBX Solution

  • 01/Jul/20
  • ecocall ecocall
IP PBX คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือ เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเองใช้สำหรับโทรติดต่อสื่อสารกันเอง พร้อมระบบการจัดการในตัวของมัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น ยังสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกได้ IP PBX เป็น วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์ จากเดิมที่จะต้องมีการเดินสายโทรศัพท์ (RJ11) มาเป็นโลกใหม่ที่เรียกว่า IP PBX ที่ใช้สาย LAN (RJ45) ในระบบ...

TeleSales Solution

  • 09/Sep/19
  • admin
เมื่อพูดถึง Telesales Solution หากเราลองแปลความหมายอย่างตรงไปตรงมา จะแปลได้ว่า ระบบที่ช่วยให้สามารถเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงาน Call Center โทรออกไปเพื่อเสนอขาย หรือลูกค้าเป็นฝ่ายโทรเข้ามาเพื่อสอบถามและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ต่างก็เรียกว่า Telesales ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเสนอขายทางโทรศัพท์ไม่ได้ทำผ่านระบบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานโดยตรง แต่มีการใช้เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ช่วยให้ระบบ Call Center ในฟังชั่น Telesales สามารถโทรออกโดยผ่านซิมโทรศัพท์มือถือที่สมัครโปรโมชั่นเหมาจ่ายทำให้ให้ลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีฟังชั่น Voice Record ที่บันทึกการสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงาน...
Outbound Collector Solution เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของระบบ Call Center ซึ่งเน้นที่การโทรออก (Make Call) ไปยังกลุ่มลูกค้าที่กำหนดหรือกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) จากโปรแกรม Soft Phone ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ IP Phone ก็ได้ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นช่วยทำให้ประสิทธิภาพของ Outbound Collector Solution ได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ของจำนวนสายที่สามารถโทรออกได้ต่อชั่วโมง และยังสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์โดยการใช้ เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway...
Inbound Call Center Solution คือรูปแบบหนึ่งภายในระบบ Call Center ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการรับสายจากผู้ที่โทรเข้ามายัง Call Center ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแล้ว Inbound Call Center จะใช้ในการรับสายสนทนาเพื่องานสนับสนุนลูกค้า, งานบริการ, งานขาย, การรับออเดอร์, การสอบถามข้อมูลโดยผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว หรือแม้แต่ ลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ Inbound Call Center ร่วมกับช่องทางการสื่อสารขาเข้าระบบอื่นๆ...
Cloud Call Center Solution เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่สำคัญและเปลี่ยนโฉมหน้าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยุคปัจจุบันไปอย่างสินเชิง และด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) ทำให้บริการและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสตาร์ทอัพมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับขยายธุรกิจ (Scale up) ได้อย่างง่ายดาย ในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Industry) ก็ได้รับประโยชน์จากคลาวด์ จนทำให้ Cloud Call Center Solution มีข้อดีดังต่อไปนี้ ● Call...

IVR Call Out

  • 09/Sep/19
  • admin
หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูกับระบบ IVR Call Out แต่คงจะรู้จักระบบ IVR (Interactive Voice Response) เป็นอย่างดี เวลาที่โทรเข้าไปยังศูนย์ Call Center หรือองค์กรธุรกิจเกือบทุกขนาดในปัจจุบัน จะทราบว่า ระบบ IVR นั้นใช้สำหรับตอบรับผู้ที่โทรเข้าไป (Caller) ในข้อมูลเบื้องต้น หรือเป็นระบบอัตโนมัติที่ผู้โทรสามารถทำรายการได้เอง เช่น บริการบัตรเครดิต บริการของภาครัฐต่างๆ แต่ระบบ IVR Call Out จะทำงานตรงกันข้าม...

SIP Connect

  • 09/Sep/19
  • admin
ก่อนที่จะทำความรู้จักกับระบบ SIP Connect เราทราบแล้วว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet Technology) มีความก้าวหน้าขึ้นมาก หลายบริการที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากในอดีตก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีนี้ เช่น Cloud Computing หรือ Sharing Platform ต่างๆ แม้แต่ในอุตสาหกรรม Call Center (Computer Telephony Industry) ก็เป็นเช่นเดียวกั เทคโนโลยี SIP Connect จะเป็นการเชื่อมสายโทรศัพท์ภายใน Call Center ไปยังชุมสายของผู้ให้บริการโดยผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...