ก่อนที่จะทำความรู้จักกับระบบ SIP Connect เราทราบแล้วว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet Technology) มีความก้าวหน้าขึ้นมาก หลายบริการที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากในอดีตก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีนี้ เช่น Cloud Computing หรือ Sharing Platform ต่างๆ แม้แต่ในอุตสาหกรรม Call Center (Computer Telephony Industry) ก็เป็นเช่นเดียวกั

เทคโนโลยี SIP Connect จะเป็นการเชื่อมสายโทรศัพท์ภายใน Call Center ไปยังชุมสายของผู้ให้บริการโดยผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet Connection) โดยใช้เทคโนโลยี VoIP (Voice Over IP) Gateway เชื่อมต่ออุปกรณ์ IP PBX กับ VoIP Server ของผู้ให้บริการผ่าน SIP Trunk โดยทางฝั่งของผู้ใช้ปลายทางที่ใช้ระบบโทรศัพท์อนาล็อก (Analog) ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์จะไม่รู้ถึงความแตกต่าง ซึ่งเทคโนโลยี SIP Connect นี้จะทำให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่ต้องมีการเชื่อมโยงสายโทรศัพท์ไปยังชุมสายของผู้ให้บริการโทรศัพท์โดยตรงหมดไป

ข้อดีของ SIP Connect ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเซ็ตอัพได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น และการไม่มีขีดจำกัดของคู่สาย จากชุมสายโทรศัพท์มายังสถานที่ตั้ง Call Center และด้วยความก้าวหน้าและเสถียรของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ฺHigh Bandwitdh) ทำให้ปัญหาในอดีตเช่น การโทรศัพท์ผ่าน VoIP มีสัญญาณขาดๆ หายๆ หรือมีการดีเลย์ของเสียง จะไม่มีอีกแล้ว ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้ระบบ SIP Connect คือการที่ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น อาจจะยังไม่มีสถานที่ตั้งที่แน่นอน หรือ ธุรกิจที่ต้องการตั้งหน่วยงาน Call Center ขึ้นมาในระยะเริ่มแรก จะมีความเสี่ยงด้านการลงทุนกับระบบ Call Center น้อย สามารถเพิ่มลดจำนวนคู่สายได้ง่าย ไม่ต้องมีการเชื่อมโยงเดินสาย และสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งได้ง่ายไม่ต้องย้ายคู่สายโทรศัพท์ เพียงแค่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็เริ่มใช้งานได้เลย

ระบบ SIP Connect เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก (SME) องค์กร Start up องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการตั้ง Call Center ในพื้นที่อื่นๆ หรือองค์กรที่จะมีการย้ายสถานที่ตั้ง หรืออยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Business Transformation) รวมถึงองค์กรที่มองไปยังความคุ้มค่าในอนาคตหากมีการนำระบบ SIP Connect มาทดแทนการใช้งานระบบ Call Center แบบดั้งเดิม เช่น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise Business) หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง โรงแรม รีสอร์ท และอื่นๆ

ปรึกษาการใช้งานระบบโทรศัพท์งาน SIP Connect โทร.063-269-8988
E-mail : natchaphon@ecocom.co.th