เมื่อพูดถึง Telesales Solution หากเราลองแปลความหมายอย่างตรงไปตรงมา จะแปลได้ว่า ระบบที่ช่วยให้สามารถเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงาน Call Center โทรออกไปเพื่อเสนอขาย หรือลูกค้าเป็นฝ่ายโทรเข้ามาเพื่อสอบถามและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ต่างก็เรียกว่า Telesales ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเสนอขายทางโทรศัพท์ไม่ได้ทำผ่านระบบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานโดยตรง แต่มีการใช้เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ช่วยให้ระบบ Call Center ในฟังชั่น Telesales สามารถโทรออกโดยผ่านซิมโทรศัพท์มือถือที่สมัครโปรโมชั่นเหมาจ่ายทำให้ให้ลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีฟังชั่น Voice Record ที่บันทึกการสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงาน Call Center เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการให้บริการของพนักงานให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลกรณีมีข้อร้องเรียน

หากเปรียบเทียบกับระบบที่นำเสนอช่องทางการขาย (Sales Channel) อื่นๆ Telesales Solution ยังมีข้อได้เปรียบและเหนือกว่าช่องทางการขายอื่นๆ อย่างมากทั้งในแง่ของความตรงไปตรงมาและความน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่นการทำแคมเปญเสนอขายทางอีเมล์ ก็เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะสร้างความน่าสนใจให้ผู้รับอีเมล์เกิดความต้องการซื้อ เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่สามารถตอบโต้ได้ และหากลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) ต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ก็ไม่สามารถทำได้ หรือขาดความทันท่วงที หากลูกค้าจะตอบกลับอีเมล์เพื่อสอบถามก็อาจจะหมดความสนใจที่จะซื้อไปแล้ว หรือแม้แต่การติดต่อทางแชท หรือ ระบบสื่อสารด้วยข้อความอื่นๆ (Instant Message) ก็ยังขาดความน่าเชื่อถือและพลังในการโน้มน้าวให้ลูกค้ามุ่งหวังเกิดความสนใจในสินค้าและบริการ

ต่อไปนี้คือข้อดีของการที่องค์กรนำระบบ Telesales Solution มาใช้
● Telesales เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-ways Communication) หากลูกค้ามีความสนใจในสินค้า สามารถพูดคุยและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที
● พนักงาน Call Center ที่ทำหน้าที่เป็น Telesales สามารถใช้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายแบบ Cross Sales และ Up Sales ได้ ในขณะที่การสื่อสารในรูปแบบอื่นทำได้ยากและไม่ทันท่วงที
● ระบบ Telesales Solution ช่วยให้พนักงานขายมีโอกาสในการปิดการขายมากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสในการตอบคำถามลูกค้าเพื่อลดข้อโต้แย้งต่อตัวสินค้าหรือบริการ และสามารถปรับใช้เทคนิคในการปิดการขายได้แบบเรียลไทม์
● ระบบ Telesales Solution หากมีการเชื่อมต่อกับระบบ CTI (Computer Telephony Integration) จะช่วยให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อดึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงประวัติการซื้อสินค้าหรือบริการที่ผ่านมา รวมถึงสามารถค้นหารายงานเทรนด์ (Trend) ในการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) หรือ ด้านความชอบส่วนบุคคล (Personality) ทำให้พนักงาน Telesales สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ และมีฟังก์ชั่นช่วยจัดการกระจายสายโทรศัพท์ (Call Distribution) ทำให้สามารถโทรออกไปหาลูกค้าได้จำนวนมากในแต่ละวัน

ระบบ Telesales Solution เหมาะกับองค์กรธุรกิจทั้งในระดับใหญ่ (Enterprise) หรือ ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัทด้านเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ ฯลฯ ที่มีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการในทุกขนาด เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ขององค์กรเกือบทั้งหมดมาจากการเสนอขายสินค้าหรือบริการนั่นเอง การพัฒนาระบบ Telesales Solution ในองค์กรไม่ได้เป็นงานที่ยากเกินไป แต่เป็นงานที่มีรายละเอียดสูงและเกี่ยวพันกับข้อมูลจำนวนมาก รวมไปถึงการฝึกอบรมทีมขาย Telesales ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะมากกว่าการสื่อสารทั่วๆ ไป แต่ต้องมีเทคนิคในการโน้มน้าวจิตใจและการปิดการขายด้วย

ปรึกษาการใช้งานระบบโทรศัพท์งาน TeleSales Solution โทร.063-269-8988
E-mail : natchaphon@ecocom.co.th