ในปัจจุบัน Headset Call Center ที่ดีจะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานมากขึ้น โดย brand VT ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหูฟังสำหรับคอลล์เซ็นเตอร์โดยเฉพาะ ได้ออกแบบมา 3 รูปแบบได้แก่ 1. USB Connector เป็นหูฟัง Call Center ที่มีปลายสายเป็นแบบ USB ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้กับโปรแกรมโทรศัพท์ (Softphone) หรือการคุยผ่านระบบออนไลน์...