ปัจจุบันองค์กรยุคใหม่ต่างมองหาวิธีที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร และหนึ่งในวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้ง่ายๆและช่วยให้องค์กรต่างๆประหยัดได้มากกว่า 30% ก็คือ การลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ นั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เน้นการใช้งานโทรออกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจขายตรง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบใส่ซิมการ์ด หรือที่เราเรียกว่า 3G VoIP Gateway คืออุปกรณ์สำคัญในการจัดค่าโทรศัพท์ให้ประหยัดสูงสุด ซึ่งเราสามารถเปิดซิมการ์ดที่เป็นโปรโมชั่นแบบบุฟเฟต์ (เหมาจ่ายรายเดือน) มาใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ในองค์กรที่ช่วยให้ใช้ค่าโทรได้อย่างคุ้มค่ามากกว่า และการจัดการผู้ใช้งานแบบ Random Sim ก็ช่วยให้ลดอัตราการว่างจากการใช้งานแบบ 1 ต่อ 1...